1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Straż pożarna z nowym wyposażeniem od miasta

23.03.2017 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni wzbogaci się o nowy sprzęt i wyposażenie o wartości 100 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przekazane strażakom z budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok.


Miejska dotacja usprawni codzienną działalność komendy. Z przekazanych środków planowany jest bowiem zakup:
  • odzieży specjalnej i środków ochrony dla strażaków,
  • sprzętu pożarniczego i armatury wodno-pianowej,
  • sorbentu i neutralizatorów oraz
  • materiałów do kontynuacji akcji prewencyjnych i edukacyjnych.

Nad poprawnym wykonaniem umowy i rozliczeniem czuwa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Ze strony miasta pieczę nad porozumieniem sprawuje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Dokumenty są właśnie w trakcie podpisywania przez strony.
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni // fot. materały prasowe