1272 (1072) 2017-03-31 - 2017-04-06

Dla najmłodszych

Dziecięcy Teatrzyk Muzyczny dla dzieci w wieku 5-10 lat zaprasza na zajęcia teatralno-muzyczne do YMCA (ul. Żeromskiego 26). Kontakt i zapisy: spiewaki@poczta.onet.pl tel. 509 899 688 (Maria Tomaszewska).
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci do przedszkola muzycznego oraz chętnych do nauki gry na wybranym instrumencie. Tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136.
***
Nowo powstająca Szkoła Podstawowa nr 52 (ul. Okrzei 6) zaprasza 6-,7- i 10-latki na spotkania ze szkołą, które odbywają się w każdą sobotę w godz. 10.00-12.00.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192) zaprasza dzieci na zajęcia otwarte w każdy piątek w godz. 10.00-11.00 w oddziałach przedszkolnych przy ul. Lubawskiej 4.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 (Wadm. Porębskiego 21) zaprasza dzieci 6- i 7-letnie 1 kwietnia w godz. 10.00-12.00. Zajęcia artystyczne i ruchowe bezpłatnie poprowadzą nauczyciele specjaliści. Wymagany strój sportowy i obuwie zmienne.
***
Szkoła Podstawowa nr 17 (ul. Grabowo 12, tel. 58 620 89 78) zaprasza dzieci, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2017/2018 1 kwietnia o godz. 10.00 na zajęcia pt. „Bajerancki warsztat grafiki”.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami 5 kwietnia w godz. 16.30-19.00 na bezpłatne spotkanie ze specjalistami (logopedzi oligofrenopedagog, psycholog) do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel 58 620 01 44).
– dzieci w wieku od 3-5 lat 8 kwietnia w godz. 9.00-14.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Unruga 53, tel. 58 625 09 67).
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program finansowany ze środków miasta.