1272 (1072) 2017-03-31 - 2017-04-06

„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”

Przed nami kolejna inicjatywa Gdyni na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach. W okresie zimowym od listopada 2017 do końca lutego 2018 zostaną przeprowadzone badania termowizyjne w 200 budynkach jednorodzinnych i 50 wielorodzinnych należących do gdynian.
Badanie kamerą termowizyjną jest jedną z najnowocześniejszych, bezinwazyjnych metod diagnozy miejsc w budynkach, gdzie utrata ciepła jest największa, na przykład poprzez nieszczelne okna i ramy okienne, źle izolowane ściany i podłogi, a także drzwi o niskich parametrach izolacyjności.
Pokazanie miejsc największych strat ciepła oraz wskazanie możliwości oszczędności ma być czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu w mieszkańcach postaw właściwego gospodarowania energią i podejmowaniu konkretnych działań, w wyniku których uda się zmniejszyć wysokość opłat za ogrzewanie budynków od 10 do 20%.
Realizacja projektu jest jednym z działań w zakresie edukacji ekologicznej w Gdyni. Istotnym aspektem projektu jest aktywizacja społeczeństwa poprzez podpowiedzenie możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków według wskazań raportu z badania termowizyjnego. Ponieważ udział mieszkańców w projekcie jest bezpłatny, sprawi to, że badanie będzie formą zachęty do wprowadzenia zmian. – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Warto zauwazyć, że dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udział w badaniach będzie bezpłatny.
Od września ruszy nabór chętnych do udziału w projekcie – więcej informacji mogą udzielić pracownicy Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.
Kontakt: ref.energetyki@gdynia.pl.