1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Ostatni tydzień na złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego

Tylko do piątku 14 kwietnia można składać projekty do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Każdy, kto potrzebuje pomocy w wypełnieniu wniosku, podpowiedzi, inspiracji powinien przyjść na Ogólnomiejski Maraton Pisania Wniosków. Zapraszamy w sobotę, 8 kwietnia, w godz. 10-16 do Strefy Startup PPNT.
Ogólnomiejski Maraton Pisania Wniosków do Budżetu Obywatelskiego jest ostatnim z serii spotkań, jakie od 20 marca odbywały się w całym mieście. Jest też doskonałą do skonsultowania swojego pomysłu z urzędnikami wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich, którzy zajmują się projektami do BO po ich zaakceptowaniu i przekazaniu do dalszej oceny. Zapraszamy 8 kwietnia w godz. 10.00-16.00, do Strefy Startup PPNT, budynek III (mieści się tu Centrum Nauki Experyment), wejście za kasami, al. Zwycięstwa 96/98.
Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy gdynianin, który zyska poparcie 25 mieszkańców zameldowanych w dzielnicy, w której realizowany miałby być projekt. Nowością w tegorocznych zasadach jest to, że wnioski, które w poprzednich latach zostały pozytywnie zweryfikowane i poddane pod głosowanie mieszkańców, a nie zyskały wystarczającego poparcia, można złożyć jeszcze raz bez ponownego zbierania podpisów. Ważne, by planowane przedsięwzięcie było zgodne z tegorocznymi zasadami Budżetu Obywatelskiego.
Na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w tym roku jest 5 310 198 złotych. Pod głosowanie w dniach 18 września-2 października będą mogły zostać poddane projekty dotyczące ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia; rekreacji, działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków oraz zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji.
Zgłaszany projekt powinien zakładać ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców. To znaczy, że każdy zainteresowany powinien mieć swobodny dostęp do realizacji przez co najmniej sześć godzin od poniedziałku do piątku oraz przez 10 godzin w soboty i niedziele (w przedziale czasowym 8.00-22.00). W ramach BO nie będzie mógł zatem powstać np. plac zabaw na zamkniętym terenie czy park piknikowy tylko dla mieszkańców jednego osiedla.
Każdy autor ma obowiązek wpisania we wniosek tytułu, który wprost wskazywać będzie na tematykę inicjatywy. Przyspieszy to weryfikację wniosków oraz ułatwi głosowanie.
Wszystkie niezbędne dokumenty – formularze zgłoszeniowe, kosztorysy, oświadczenia właścicieli nieruchomości i wzory umów użyczenia gruntów – znajdują się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego: bo.gdynia.pl. Tam też dostępna jest specjalna broszura, w której w przystępny sposób przedstawiona jest procedura związana z Budżetem Obywatelskim: od narodzin pomysłu na projekt po realizację po ewentualnej wygranej.
Gotowe wnioski należy składać do piątku 14 kwietnia. O przyjęciu decyduje data doręczenia. Dokumenty można oddać na trzy sposoby:
– przez internet: za pośrednictwem portalu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego bo.gdynia.pl lub pocztą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl.
– osobiście: w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 10) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 oraz w siedzibach rad dzielnic (adresy rad dzielnic znajdują się na stronie www.gdynia.pl).
– pocztą tradycyjną: na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”.