1273 (1073) 2017-04-07 - 2017-04-13

Program 'Rodzina 500+' w 2017 roku

06.04.2017 r.

U progu kwietnia rodzice i opiekunowie licznie składają wnioski w Programie ‘Rodzina 500+’, mając w pamięci, że w ubiegłym roku przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 1 kwietnia. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni uspokaja, że decyzje przyznające rodzinom świadczenie na dzieci w ramach programu 'Rodzina 500+' obowiązują do 30 września 2017. Tego dnia zakończy się okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na kolejny okres, tj. 2017/2018, będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Rok temu rodzice i opiekunowie składali wnioski o świadczenie od pierwszego kwietnia, jednak okres zasiłkowy 2016/2017 wyjątkowo był dłuższy. Kolejne okresy zasiłkowe w programie 'Rodzina 500+' trwać będą od pierwszego października do końca września następnego roku.

Więcej o świadczeniu w ramach Programu ‘Rodzina 500+’ na www.gdynia.pl/bip w zakładce Sprawy do załatwienia.

Jednocześnie Wydział Spraw Społecznych informuje, że w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018, podczas wyliczania dochodów rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, brany pod uwagę będzie 2016 rok.