1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Aukcja „Z głębokiej szuflady”

22 kwietnia o godz. 11.00 w sklepie charytatywnym „Z głębokiej szuflady” (ul. Świętojańska 36) rozpocznie się aukcja charytatywna.
Dochód przeznaczony zostanie na działalność Klubu Młodzieżowego Fly korepetycje i zajęcia lekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin.