1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Dołącz się do projektu Witomina Radiostacji

Nowe ławki, mała architektura, zieleń? W których miejscach dokładnie? O to, jak mieszkańcy widzą projekt prawie kilometra ciągu pieszego przecinającego Witomino Radiostację, będą pytać studenci Politechniki Gdańskiej.
Grupa we współpracy z lokatorami tej części miasta projektować będzie rozwiązania, które w przyszłości mogą stać się wytycznymi do konkursu architektoniczno-urbanistycznego, organizowanego przez miasto i realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Studenci Wydziału Architektury PG pod opieką dr. Inż. arch. Moniki Arczyńskiej i dr inż. arch. Łukasza Pancewicza projektują rozwiązania dla ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Uczniowską i Widną w kierunku ulicy Rolniczej. To prawie kilometr trasy, na której w przyszłości powstanie m.in. mała architektura i oświetlenie. O opinię projektu proszą mieszkańców dzielnicy.
Najbliższe spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 22 kwietnia w godz. 15.00-18.00 w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”, przy ul. Widnej 8. Do udziału zaproszeni są wszyscy ciekawi wypracowanych rozwiązań oraz chętni do wskazania potrzeb dotyczących docelowego projektu.
Studenci PG wrócą na Witomino Radiostację 19 maja, by przetestować wybrane z mieszkańcami rozwiązania. Docelową koncepcję dla tej części dzielnicy poznamy pod koniec czerwca.