1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje cele najbliższe Państwa sercu! Dlatego zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa”! W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 11 mln zł! Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Do organizacji, które uzyskały największe wsparcie, można zaliczyć Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca oraz OTOZ Animals prowadzące gdyńskie schronisko Ciapkowo.
Jeśli już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% naszego podatku, to w zeznaniu PIT należy wpisać jej numer KRS wybranej organizacji. Spis wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 procenta podatku można znaleźć w serwisie bazy.ngo.pl/opp. W „Ratuszu” prezentujemy te organizacje, które związane są z naszym miastem i prowadzą działalność na rzecz gdynian. Zachęcamy do przekazywania 1% dla wybranej organizacji. Dziś ostatni odcinek:
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
KRS: 0000050294
Strona www.zielonamysl.pl
E-mail: info@zielonamysl.pl
ul. Goska 18K, 81-574 Gdynia
Stowarzyszenie promuje wśród społeczeństwa równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Misją organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia.
W ramach podstawowych działań prowadzony jest punkt pomocy psychologicznej dla mam, rodziców niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie”. W ramach punktu oferowane są nieodpłatnie konsultacje psychologiczne, których celem jest możliwość rozpoznawania i nazywania uczuć rodziców wobec dziecka. Spotkania te dają szansę na lepsze rozumienie siebie i dziecka, co w konsekwencji ma sprzyjać budowaniu i wzmacnianiu się więzi w rodzinie.
Konsultowane są również rodziny, które dotknęła tragedia podczas porodu. Członkowie stowarzyszenia służą pomocą psychologiczną personelowi oddziałów okołoporodowych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na oddziałach położniczym, ginekologicznym, patologii ciąży czy intensywnej terapii niemowlęcej.
Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie.
Fundacja „O Dach dla historii Marynarki Wojennej RP”
KRS: 0000022913
Strona www.mw.mil.pl
E-mail: jankaminski5@wp.pl
ul. Waszyngtona 12, 81-342 Gdynia
Fundację powołano, aby zapewnić pomoc Muzeum Marynarki Wojennej RP oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczeniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzowaniu zabytków historycznych dokumentujących historię Polski Morskiej, a szczególnie Marynarki Wojennej II RP, budownictwa okrętowego i obronnego oraz dokonań naukowców i wynalazców na rzecz obronności na morzu. Upamiętnienie działań Polskiej Marynarki Wojennej w obronie niepodległej Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Pomoc Muzeum MW RP w przygotowaniu i realizacji projektu rozbudowy siedziby muzeum i sfinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni
KRS: 0000018943
Strona www.kaszubi.pl/o/gdynia
E-mail: gdynia@kaszubi.pl
ul. Słowackiego 44 lok. 7, 81-392 Gdynia
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wszechstronny rozwój gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. Podstawową formą działalności Zrzeszenia jest społeczna praca ogółu członków.
Stowarzyszenie „Chrystus dla narodów – Polska”
KRS: 0000007534
Strona www.cfn.org.pl
e-mail: cfn@cfn.org.pl
ul. Falista 10, 81-331 Gdynia
To międzynarodowe chrześcijańskie seminarium biblijne, oferujące dwuletni program nauczania. Szkoła posiada akredytację „Christ For The Nations Institute” mającego swoją siedzibę w Dallas, Texas, USA. Oprócz filii w Polsce, CFNI posiada oddziały na całym świecie.
„Christ For The Nations – Poland” to wyjątkowe miejsce, gdzie studenci uczą się życia zgodnego z biblijnymi zasadami. Wizją szkoły jest wyposażanie chrześcijan w praktyczną wiedzę potrzebną do służby i bycia liderem.
Stowarzyszenie inwestuje w edukację biblijną i rozwijanie osobistej relacji z Bogiem. Wychodzi z założenia, że każdy ma w sobie potencjał, który odpowiednio pokierowany i rozwinięty staje się narzędziem do zmieniania rzeczywistości.
Fundacja Nova
KRS: 0000010932
Strona www.ktarka.pl
E-mail: biuro@ktarka.pl
ul. Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia
Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, wspiera młodzież zdolną i ubogą, działalność sportową, zajmuje się także rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe
KRS: 0000013695
Strona www.americanschool.pl
E-mail: biuro@szkolaamerykanska.pl
ul. Łowicka 41, 81-504 Gdynia
Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni to szkoła z najlepszymi tradycjami amerykańskimi i międzynarodowymi placówek oświatowych. Zapewnia naukę w bezpiecznym i kameralnym środowisku, gdzie grono nauczycieli i pedagogów kładzie nacisk na kształtowanie nawyku poszukiwania rozwiązań i informacji, wspólnego odkrywania prawdy o świecie oraz refleksję na temat procesu zdobywania wiedzy.
Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni jest szkołą międzynarodową oferującą edukację w języku angielskim, koncentrującą swoje wysiłki na docenieniu indywidualności i niepowtarzalnej osobowości każdego ucznia oraz podwyższaniu poziomu nauczania w przyjaznym środowisku.
Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
KRS: 0000095198
Strona www.wksflotagdynia.pl
e-mail: info@wksflota.com.pl
ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
Wojskowy klub Sportowy „Flota” Gdynia to stowarzyszenie z osiemdziesięcioletnią historią. Aktualnie w Klubie działa 10 sekcji sportowych zrzeszających ok. 600 członków. Od lat z sukcesami organizacja szkoli dzieci i młodzież.
Głównym celem działalności klubu jest integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców miasta poprzez sport i rekreację.