1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Obszar Zamenhofa/Opata Hackiego – tu wszystko się zaczęło

20.04.2017 r.

Rewitalizacja w Gdyni zaczęła się na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni. To właśnie w rejonie, potocznie nazwanym ZOH, blisko 10 lat temu rozpoczęły się pierwsze działania społeczne, zmieniające osiedle obciążone krzywdzącymi stereotypami. Stopniowe włączanie mieszkańców do procesu zmian i podejmowania decyzji o przyszłości ich najbliższej okolicy przynosiło efekty. Z biegiem czasu powstawała jasna wizja potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska zarówno w sferze międzysąsiedzkiej, ale też inwestycyjnej – wyraźnie określono plany modernizacji infrastruktury.

- Rada Miasta Gdyni jednogłośnie przyjęła Gminny Program Rewitalizacji, który tak naprawdę od już 10 lat prowadziliśmy na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Wspólnie z mieszkańcami określaliśmy główne bolączki tego miejsca, podejmowaliśmy wiele inicjatyw wspierających lokalne środowisko. Nasza energia była skupiana na odczarowywaniu międzypokoleniowych mitów i krzywdzących stereotypów. Efekty współpracy międzysąsiedzkiej są bardzo pozytywne, osiedle ZOH-a przeszło już poważne przeobrażenie.

Wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji zadania inwestycyjne, które istotnie zmienią miejsca  pod względem infrastrukturalnym i społecznym, określono wsłuchując się w głos mieszkańców. W ramach rewitalizacji ZOH już wkrótce rozpocznie się przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, zmodernizowane zostaną drogi wewnątrz osiedla, wspólne przestrzenie pomiędzy budynkami nabiorą charakteru miejsc do rekreacji i wypoczynku. Ich małą architekturę zaproponowali sami mieszkańcy.

- Wygląda na to, że współpraca z mieszkańcami spełnia swoje założenia nie w stu, a nawet 135 procentach! Każda proponowana zmiana była konsultowana, wszystkie plany rewitalizacji osiedla uwzględniają opinię społeczną – podkreśla Marek Dąbkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Chylonia. - Jedyne, na co czekają obecnie mieszkańcy to rozpoczęcie prac inwestycyjnych, a to stanie się już niebawem. W pierwszej kolejności znikną uciążliwe kałuże, a po  remoncie kanalizacji deszczowej prace wkroczą w przestrzeń wewnątrzosiedlową.

Do procesu rewitalizacji włączyli się także przedstawiciele Stowarzyszenia „Checz Gdynia”.  Podczas konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  mieszkańcy ZOH wskazywali na problemy z parkowaniem przy ul. Komierowskiego oraz utrudniony przejazd osiedlowymi drogami w czasie piłkarskich rozgrywek na obiektach sportowych „Checzy”. Szybka reakcja władz stowarzyszenia wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom. Na terenie zajmowanym przez „Checz” powstanie niebawem parking samochodowy, o co wyraźnie wnioskowali sąsiedzi.

Liderem społecznych działań w rejonie Zamenhofa – Opata Hackiego jest Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”.

Postawiliśmy właśnie kropkę na „i” – mówi Aleksandra Mróz, prezes „Kreatywnych” komentując uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji. - Obecnie przygotowujemy się bardzo starannie do inauguracji centrum sąsiedzkiego, które powstanie przy ulicy Opata Hackiego 33. Tworzymy miejsce spotkań dla sąsiadów z bogatą ofertą społeczno – kulturalną. Nadal nie brakuje nam energii, wspólnie z mieszkańcami nieustannie tworzymy nowe oblicze ZOH.

- Na wszystkie inwestycje w infrastrukturę i działania społeczne, które czekają rejon ZOH i mieszkańców, wydamy blisko 35 milionów złotych – informuje wiceprezydent Michał Guć. - Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego będzie tym samy najbardziej doinwestowanym rejonem wśród sześciu obszarów gdyńskiej rewitalizacji.  Dziękuję wszystkim mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie, udział w konsultacjach i liczne uwagi. Dzięki Wam rewitalizacja w Gdyni ma solidne podłoże i bogate doświadczenie w międzysąsiedzkiej współpracy.

Główne działania rewitalizacyjne
Rozwój usług społecznych. Partycypacja społeczna i inicjatywy lokalne w procesie rewitalizacji
Dalsze aktywizowanie mieszkańców, angażowanie ich w przedsięwzięcia i zachęcanie do własnych inicjatyw. Bazą do tego typu pracy z lokalną społecznością będą doświadczenia zdobyte w ciągu kilku ostatnich lat pracy społecznej na osiedlu Zamenhofa i Opata Hackiego.

Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego i św. Mikołaja wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
Powstanie kanalizacja deszczowa, która odprowadzi wody opadowe do rzeki Chylonki, co zatrzyma zalewanie budynków i przestrzeni wokół nich. W ramach tych samych prac zostaną wybudowane nowe jezdnie i chodniki oraz wyznaczone nowe miejsca parkingowe.

Zagospodarowanie przestrzeni między ul. Zamenhofa oraz Opata Hackiego wraz z rozbudową ul. Zamenhofa
Stworzenie ciągów pieszych, zieleni oraz placów zabaw i miejsc rekreacji. Przebudowa układu drogowego w sposób zaplanowany z mieszkańcami. Zapewnienie dojazdów do budynków wraz z miejscami parkingowymi dostępnymi z ulic Opata Hackiego i Zamenhofa.

Utworzenie centrum sąsiedzkiego z bogatą ofertą usług społecznych oraz dzielnicowej mediateki
Kontynuacja rewitalizacji prowadzonej na osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego od 2008 roku zakłada rozwój funkcji społeczno-kulturalnych poprzez utworzenie centrum sąsiedzkiego, którego elementem będzie mediateka oraz przestrzeń dla prowadzenia działań przez lokalne organizacje pozarządowe, Radę Dzielnicy i grupy mieszkańców. Powstanie w ramach przebudowy budynku przy ul. Opata Hackiego 33.

Wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych na rzecz remontów budynków wielorodzinnych i zagospodarowania przestrzeni wokół nich
Wsparcie wspólnot mieszkaniowych tak, by wykorzystując nawet 85-proc. dofinansowanie ze środków europejskich mogły przeprowadzić prace remontowe dotyczące swoich budynków. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych mieszkalnych budynków komunalnych obejmująca m.in. docieplenie i dostarczenie do mieszkań ciepłej wody oraz towarzyszące remonty w budynkach komunalnych
  • Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni objęte Gminnym Programem Rewitalizacji
  • Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni objęte Gminnym Programem Rewitalizacji
  • Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni objęte Gminnym Programem Rewitalizacji
  • Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni objęte Gminnym Programem Rewitalizacji
  • Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni objęte Gminnym Programem Rewitalizacji