1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Program „Rodzina 500+” w 2017 roku

W kwietniu rodzice i opiekunowie licznie składają wnioski w Programie „Rodzina 500+”, mając w pamięci, że w ubiegłym roku przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 1 kwietnia. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni uspokaja, że decyzje przyznające rodzinom świadczenie na dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” obowiązują do 30 września 2017. Tego dnia zakończy się okres zasiłkowy 2016/2017.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na kolejny okres, tj. 2017/2018, będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.
Rok temu rodzice i opiekunowie składali wnioski o świadczenie od pierwszego kwietnia, jednak okres zasiłkowy 2016/2017 wyjątkowo był dłuższy.
Kolejne okresy zasiłkowe w programie „Rodzina 500+” trwać będą od pierwszego października do końca września następnego roku.
Szczegółowe informacje o świadczeniu w ramach Programu „Rodzina 500+” na www.gdynia.pl/bip w zakładce Sprawy do załatwienia.

ikona