Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Przed XXXI Sesją Rady Miasta Gdyni

26 kwietnia o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowane będą następujące projekty uchwał w sprawach:
– przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”,
– przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza Gen. Orlicz-Dreszera na lata 2017-2021,
– wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2017,
– zmiany nazw ulicy Generała Zygmunta Berlinga, ulicy Wincentego Rzymowskiego i ulicy I Armii Wojska Polskiego,
– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego oraz garaży położonych przy al. Marsz. Piłsudskiego 16, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Palmowej,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orzechowej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Gołębiej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kombatantów,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Krzemowej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Czechosłowackiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Świeckiej i Wiejskiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Augusta,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Skarbka,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonych przy ul. Wójta Radtkego 36/40,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Ignacego Krasickiego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna,
– skargi pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4,
– skargi pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

ikona