1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

Do 19 maja Laboratorium Innowacji Społecznych przyjmuje zgłoszenia od osób, które chciałyby doradzać prezydentowi w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim. Członkowie rady będą wypowiadać na temat tegorocznej edycji i proponować zmiany, które warto wprowadzić w przyszłości.
Rada ds. Budżetu Obywatelskiego zostanie powołana na dwa lata. W jej skład wejdzie czterech mieszkańców, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz po trzech przedstawicieli prezydenta i Rady Miasta Gdyni.
Kandydaci powinni wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98). Należy opisać swoje doświadczenia związane z konsultacjami społecznymi oraz wskazać tematy kluczowe. W przypadku przedstawicieli rad dzielnic do zgłoszenia należy również dołączyć rekomendację zarządu dzielnicy. Udział w pracach rady ma charakter społeczny. Spotkania będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
Wypełnione formularze można składać do 19 maja: osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98)lub drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl.
Przedstawiciele Rady ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów.