Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1275 (1075) 2017-04-21 - 2017-04-27

Uwaga, gdynianie urodzeni w 1965 i 1990 roku

W dniach 15 lutego-8 marca odbyły się konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”. Wskazuje ona kierunki rozwoju Gdyni do 2030 roku i działania wymagające największego zaangażowania władz miasta.
W konsultacjach wzięło łącznie udział 40 mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych. Poprzez formularze konsultacyjne zgłosili 252 uwagi do nowej strategii miasta. 107 uwag zostało przyjętych w całości lub częściowo, 46 uznano za zasadne (zapisy strategii zawierają problematykę zawartą w zgłoszonych uwagach), 90 odrzucono, a 9 nie miało charakteru uwagi.
Pełen raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030” dostępny jest na miejskim portalu internetowym (www.gdynia.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej dedykowanej procesowi opracowania strategii www.2030.gdynia.pl.

ikona