1276 (1076) 2017-04-28 - 2017-05-11

Dla najmłodszych

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci do przedszkola muzycznego oraz chętnych do nauki gry na wybranym instrumencie. Tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136.
***
Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35)zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat (nieuczęszczające do przedszkola) 29 kwietnia w godz. 9.30-11.30 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku od 3 -5 lat 13 maja w godz. 9.00-14.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Unruga 53, tel 58 625 09 67),
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami 10 maja w godz. 16.30-19.00 na spotkanie ze specjalistami (logopedzi ,oligofrenopedagog, psycholog) do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program finansowany przez miasto.