1276 (1076) 2017-04-28 - 2017-05-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 6056/17/VII/P z 18 kwietnia 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2017 roku.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie 1.07-15.12.2017 r. Przewidywana kwota dotacji wynosi 1.002.025 zł. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w: BIP Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl do 12 maja 2017 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 do 15 maja do godz. 15.00. W przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 czerwca 2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5996/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.04.2017 r. – nieruchomości położonych przy: ul. Partyzantów 23 o pow. ca. 30 m², obejmującej część działki nr 421 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, ul. Powstania Styczniowego 2 o pow. ca. 27 m², obejmującej część działki nr 1470 obręb 0025 Redłowo, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19 o pow. ca. 13 m², obejmującej część działki nr 531 obręb 0025 Redłowo, ul. Bp. Dominika 3-21 o pow. ca. 16 m² i 23 m² obejmującej część działki nr 537 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. Dąbrowskiego o pow. ca. 13 m², obejmującej część działki nr 1584/2 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. Leopolda Staffa o pow. ca. 36 m², obejmującej część działki nr 502 obręb 0017 Karwiny, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony;
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5990/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.04.2017 roku – nieruchomości położonych przy ul. Ujejskiego o pow. ca. 88 m², przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 20.04.2017 r. do 11.05.2017 r.
***
Uchwałą nr XXX/730/17 Rady Miasta Gdyni z 29 marca 2017 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni:
1. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Armii Krajowej 46), nr w rejestrze zabytków A-1927, dotacja na remont elewacji, w wysokości do 88 805,89 zł
2. Budynek Sądu Rejonowego (pl. Konstytucji 5), nr w rejestrze zabytków 1258, dotacja na prace restauratorskie przy posadzkach i okładzinach ścian i filarów w holu na parterze, w wysokości do 60 987,62 zł
3. Willa bliźniacza (ul. Korzeniowskiego 25A), nr w rejestrze zabytków 1021, dotacja na renowację okien, drzwi zewnętrznych i bramy oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji, w wysokości do 47 070,40 zł
4. Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK (ul. 3 Maja 27-31), nr w rejestrze zabytków 1036, dotacja na remont okien klatek schodowych nr V i VII, w wysokości do 83 731,00 zł
5. Akademia Morska (ul. Morska 81-87), nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na remont elewacji frontowej budynku C Akademii Morskiej, w wysokości do 162 500,00 zł
6. Budynek mieszkalny „Opolanka” (ul. Piotra Skargi 9), nr w rejestrze zabytków 972, dotacja na remont dachu, w wysokości do 96 743,65 zł
7. Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu (ul. Waszyngtona 38), nr w rejestrze zabytków 1769, dotacja na remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, w wysokości do 93 015,29 zł
8. Budynek gdyńskiego ogniska Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” (ul. Żeromskiego 26), nr w rejestrze zabytków A-1911, dotacja na renowację drzwi strefy wejściowej oraz renowację okien sali gimnastycznej, w wysokości do 62 780,00 zł
9. Budynek Automobilklubu Morskiego (ul. I Armii Wojska Polskiego 28), dotacja na remont dachu i opierzeń oraz renowację okien werandy, w wysokości do 68 583,38 zł
10. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 56), dotacja na remont elewacji tylnej i bocznej południowej, w wysokości do 99 153,12 zł
11. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 57), dotacja na remont elewacji frontowych, w wysokości do 58 578,63 zł
12. Budynek mieszkalny (ul. Zygmunta Augusta 13), dotacja na remont elewacji dziedzińca A, w wysokości do 69 750,91 zł
13. Budynek mieszkalny (ul. Arciszewskich 23), dotacja na remont elewacji frontowej i balkonów, w wysokości do 72 780,27 zł
14. Budynek mieszkalny (ul. Armii Krajowej 23), dotacja na remont elewacji frontowej, w wysokości do 35 317,23 zł
15. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 47), dotacja na remont elewacji frontowej powyżej kondygnacji parteru, w wysokości do 40 635,58 zł
16. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 92-94), dotacja na remont kondygnacji parteru elewacji frontowej, w wysokości do 8 627,46 zł
17. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 100), dotacja na remont elewacji tylnej, w wysokości do 39 671,25 zł
18. Budynek mieszkalny (ul. Wybickiego 3), dotacja na remont elewacji frontowej, w wysokości do 23 726,17 zł.
***
Wspólnota Mieszkaniowa „Świętojańska 56”
poszukuje wykonawców na wykonanie elewacji szczytowej i tylnej budynku.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni. Remont powinien się odbyć w okresie 20.05-30.10 br. Szczegóły (warunki szczegółowe oraz specyfikacja) można uzyskać pod adresem: 3 Maja 37D/3 codziennie w godz. 10.00-18.00, tel. 58 661 65 22, e-mail: biuro@mikmar.pl. Pisemne oferty należy składać w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w siedzibie administracji przy ul. 3 Maja 37D/3 lub na wyżej wskazany adres e-mail.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Legionów 27)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. PZP na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie 0.
20.04.2017 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 69613–2017. Pełna treść znajduje się na stronie www.gdynia.pl/bip/3lo w zakładce Zamówienia Publiczne podzakładka 2017 lub na stronie gdynia.pl/bip/2017-6,6303 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 16.05.2017 r., do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 16.05.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w pok. 3G.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na IV piętrze obok pokoju 430:
– wykazu nieruchomości o pow. 173 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej, stanowiącej część działki nr 1344 obręb 0021 Oksywie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00008394/2 – na okres do 1 roku. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6019/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
– wykazu nieruchomości o pow. 20.700 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00008828/4 – na okres do 1 roku. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: Cele rolne. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6020/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 19.04.2017 r. do 10.05.2017 r.
***
WM „Świętojańska 100”
poszukuje wykonawców na remont elewacji tylnej budynku.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni. Remont powinien się odbyć w okresie 1.06-30.10 br. Szczegóły (warunki szczegółowe oraz specyfikacja) można uzyskać pod adresem: 3 Maja 37D/3 codziennie w godz. 10.00-18.00, tel. 58 661 65 22, e-mail: biuro@mikmar.pl. Pisemne oferty należy składać w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w siedzibie administracji przy ul. 3 Maja 37D/3 lub na ww. adres e-mail.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6052/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18.04.2017 roku – nieruchomości położonej przy ul. Strzelców o pow. ca. 19 m², obejmującej części działek nr 2431 i nr 2433 obręb 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6053/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.04.2017 roku – nieruchomości położonej przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej o pow. ca. 12 m², obejmującej część działki nr 524 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 20.04.2017 r. do 11.05.2017 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 01.06-30.09.2017 r. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni o pow. 30m² z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni rowerów klasycznych wraz z możliwością wypożyczenia dodatkowego wyposażenia (kask, fotelik dziecięcy) oraz serwisem, w estetycznym obiekcie tymczasowym, niezwiązanym trwale z gruntem.
Przetarg odbędzie się 19 maja 2017 roku o godz. 12.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) płatne do 17 maja 2017 r. na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 000 0040 1037. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta.
Szczegóły o warunkach przetargu na stronie www.investgdynia.pl oraz w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod nr tel. 58 668 81 58.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/91/11 z dnia 23 marca 2011 r.
Projekt obejmuje obszar, którego granice przebiegają: od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej, od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, Kopernika i Tetmajera, od północy – wzdłuż ul. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.05.2017 r. do 30.05.2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30). Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.05.2017 r., o godz. 1700, w Szkole Podstawowej nr 34 (ul. L. Cylkowskiego 5). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie 13.06.2017 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Właściciele budynku przy ul. Świętojańskiej 47
poszukują wykonawcy prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na elewacji frontowej kamienicy w Gdyni.
Zakres prac nie obejmuje parteru budynku. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni na renowację zabytków. Termin wykonania do 30 września 2017 r. Oferty należy składać do 4 maja 2017 r. na adres mailowy jkurnatowski@poczta.onet.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pilotażowego „Asystent społeczny”.
Termin składania ofert ustala się do 31 maja 2017 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej przy ul. Złotej 58 (wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 6021/17/VII/P), przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata, o pow. 88 m², na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie; część dz. nr 103, obręb 0023 Pogórze (archiwalna część dz. nr 211 KM 6; KW GD1Y00009813/3).Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 12.04.2017 r. do 2.05.2017 r.