Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1276 (1076) 2017-04-28 - 2017-05-11

Święto Rzemiosła w Gdyni

27.04.2017 r.

Historia gdyńskich cechów liczy już 90 lat, co czyni ją niewiele krótszą od historii Gdyni. 23 kwietnia odbyły się uroczyste obchody Święta Rzemiosła połączone z okrągłym jubileuszem gdyńskich Cechów Rzemieślniczych, podczas których odznaczony został Wojciech Szczurek.

Święto Rzemiosła organizowane jest corocznie przez gdyński Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Gromadzi ono gdyńskich rzemieślników, przedstawicieli bratnich Cechów i Izb Rzemieślniczych z całego Pomorza, władze miasta, przedstawicieli szkół, do których uczęszczają uczniowie rzemiosła, oraz wielu zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji z Gdyni i województwa.


W tym roku również nie zabrakło znamienitych gości. Cechy Rzemieślnicze obchodzą 90. rocznicę istnienia, nie mogło więc być inaczej. Z tej okazji przed wejściem do budynku Domu Rzemiosła prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Starszy Cechu Adam Wika Czarnowski odsłonili tablicę 90-lecia gdyńskich Cechów.


Integralną częścią uroczystości są również odznaczenia. Platynowym medalem im. Jana Kilińskiego odznaczono prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. W uzasadnieniu nadania medalu napisano: Pan Prezydent tworzył i tworzy miasto niezwykłe, nowoczesne i przyjazne, życzliwe wszystkim mieszkańcom. Doceniają to także gdyńscy rzemieślnicy!


Medal otrzymała także Janina Bogusz, która w styczniu obchodziła 60. jubileusz przynależności do Cechu, oraz Henryk Szymański - zasłużony członek Cechu. Wręczono też złote medale im. J. Kilińskiego, honorowe odznaki ZRP w Warszawie, odznaczenia Pomorskiej Izby oraz najważniejsze i najwyższe odznaczenie wśród odznaczeń Związku Rzemiosła Polskiego, czyli „Szablę Kilińskiego”. W tym roku to bardzo rzadkie wyróżnienie otrzymał Adam Wika Czarnowski, Starszy gdyńskiego Cechu.


Wyjątkowy jubileusz wymaga szczególnego uświetnienia. Było nim wydanie I tomu „Historii gdyńskiego rzemiosła – Siła Niepokonana” autorstwa Mariusza Kardasa, Juliana Aleksandra Michasia i Ryszarda Toczka. Obszerne i bardzo szczegółowe dzieło obejmujące lata 1920-1956 wzbudziło ogromne zainteresowanie zebranych. Donatorem wydania książki byli Prezydent Miasta Gdyni oraz Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.


Historia Cechów Rzemieślniczych jest bardzo ciekawa. W 1927 roku jako pierwsi zorganizowali się gdyńscy ślusarze, tworząc najprawdopodobniej pierwszą organizację rzemieślniczą, jaką był Cech Rzemiosł Metalowych. Decyzja o powstaniu portu w Gdyni zaowocowała niebywałym rozwojem zakładów rzemieślniczych, których wg. danych statystycznych z 1936 roku było 1137. Po Toruniu, Gdynia była największym ośrodkiem rzemieślniczym skupionym w Toruńskiej i Grudziądzkiej Izbie Rzemieślniczej. Cechy rozwinęły bardzo żywą działalność organizacyjną i szkoleniową, kształcąc corocznie kolejne pokolenia rzemieślniczej czeladzi oraz podnosząc kwalifikacje zawodowe członków.

W 1959 roku gdyńskie cechy otrzymały parcelę przy ul. 10 Lutego 33 z przeznaczeniem na budowę nowego Domu Rzemiosła. W tym samym roku ukonstytuował się Komitet Budowy Domu Rzemiosła w Gdyni, którego działalność była kontynuacją komitetu złożonego ze Starszych Cechmistrzów wszystkich cechów gdyńskich, którzy 19 września 1938 roku postanowili wybudować w Gdyni okazały Dom Rzemiosła. Po 25 latach od tamtej daty siedzibę uroczyście otwarto 14 czerwca 1963 roku.

Gdyński Cech w latach 80. skupiał prawie 2600 członków. Dzisiaj to niespełna 230 członków. W 1988 roku ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej zniosła obligatoryjność przynależności cechowej, znosząc jednocześnie (po 700 latach) wymóg sprawdzania kwalifikacji nowych właścicieli zakładów. Pod tym względem polskie cechy są wyjątkiem wśród krajów prawie całej „starej” Unii, gdzie z myślą o jak najwyższej jakości życia społeczeństwa sprawdzanie kwalifikacji zawodowych dalej spoczywa na Cechach Rzemieślniczych. Nie bez przyczyny w preambule pierwszego gdyńskiego cechu czytamy: Cech zakłada się z myślą o wyeliminowaniu na terenie Gdyni wszelkiego partactwa, co stanowi myśl przyświecającą członkom Cechu.

 • Odsłonięcie tablicy z okazji 90-lecia Cechów Rzemieślniczych w Gdyni
 • Odznaczenia dla gdyńskich rzemieślników
 • Odznaczenia dla gdyńskich rzemieślników
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Odznaczenia dla gdyńskich rzemieślników
 • Prezydent Wojciech Szczurek otrzymał Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego
 • Odznaczenia dla gdyńskich rzemieślników
 • Odznaczenia dla gdyńskich rzemieślników
 • Poczet ulicą Batorego w Gdyni
 • Platynowy Medal dla Prezydenta Gdyni
 • Odsłonięcie tablicy z okazji 90-lecia Cechów Rzemieślniczych w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Odsłonięcie tablicy z okazji 90-lecia Cechów Rzemieślniczych w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Odsłonięcie tablicy z okazji 90-lecia Cechów Rzemieślniczych w Gdyni
 • Odsłonięcie tablicy z okazji 90-lecia Cechów Rzemieślniczych w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Odsłonięcie tablicy z okazji 90-lecia Cechów Rzemieślniczych w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni
 • Święto Rzemiosła w Gdyni