1276 (1076) 2017-04-28 - 2017-05-11

Zrewitalizowane Witomino zatrzyma nas na dłużej

27.04.2017 r.

Zachodnia część Witomina-Radiostacji wkrótce otworzy nowy rozdział swojej historii. Obszar ograniczony ulicami Chwarznieńską i Rolniczą z jednej strony oraz skrajem lasu z drugiej obejmie bowiem Gminny Program Rewitalizacji. Pula środków przeznaczonych na inwestycje w tym rejonie przekroczy 15 milionów złotych. Zaplanowane działania odmienią gruntownie osiedlową przestrzeń, ułatwią komunikację, a mieszkańcom zaoferują wiele kulturalnych, sportowych i społecznych wydarzeń. Powstanie tu centrum sąsiedzkie, gdzie oprócz biblioteki znajdzie się miejsce do odpoczynku, spotkań i aktywnego spędzania wolnego czasu.

- O potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców Witomina-Radiostacji dyskutowaliśmy między innymi podczas konsultacji społecznych przygotowujących Gdynię do procesu rewitalizacji – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Poznaliśmy mocne strony lokalnego środowiska, z dużą starannością zanotowaliśmy uwagi dotyczące miejscowych bolączek.

Specjalnie dla mieszkańców Witomina stworzona została internetowa mapa 3D, na której mogli zaznaczać największe problemy rewitalizowanego obszaru. Powstały też dwa inne plany dzielnicy: sentymentalny i interwencyjny. Przygotowania do rewitalizacji zachodniej części Witomina Radiostacji pokazały, że ten obszar ma bardzo duży potencjał wynikający zarówno z lokalizacji, jak i dotychczasowych inwestycji i zachodzących dzięki temu przemian.

Plan rewitalizacji Witomina ułożono tak, aby zmieniła się przestrzeń na obszarze rewitalizacji, ale też by mieszkańcy mogli skorzystać z bogatej oferty działań o charakterze społecznym. - To między innymi dlatego będziemy inwestować w kulturę, sport oraz w przestrzeń do rekreacji na styku osiedla i otaczającego lasu – wyjaśnia wiceprezydent Michał Guć. – Przede wszystkim jednak utworzymy centrum sąsiedzkie, z bogatą ofertą aktywności dla mieszkańców w każdym wieku. Nowo wybudowany obiekt stanie w centralnym punkcie Witomina, u zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej.

- Rewitalizacja części Witomina Radiostacji to duża szansa dla całej dzielnicy. Wszystkie zamiany infrastrukturalne, które nas czekają, będą dotyczyć nie tylko zachodniego kwartału Radiostacji. Niezwykle ważne jest też społeczne ujęcie rewitalizacji  – podkreśla Paweł Brutel, radny Miasta Gdyni. - Przestrzeń rekreacyjna przy SP 35, poprawa komunikacji wewnątrz osiedla, czy zagospodarowanie terenów na granicy lasu będzie z korzyścią dla całej naszej społeczności. Dla wielu mieszkańców Gdyni Witomino jest dzielnicą, przez którą po prostu się przejeżdża w drodze do obwodnicy. Zmiany zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji, które czekają nas w ciągu najbliższych lat, mogą sprawić, że będzie się tu chciało zatrzymać na dłużej.

Zachodnia część Witomina-Radiostacji w liczbach: 
* 37,1 ha
* 5300 osób

Kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Utworzenie centrum sąsiedzkiego z bogatą ofertą usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej

Infrastruktura społeczna umożliwiająca prowadzenie inicjatyw angażujących mieszkańców. Ideą funkcjonowania tego miejsca będzie budowanie związków z dzielnicą.

Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych

Zmiany w wyglądzie i funkcji przestrzeni międzyblokowych, ale też w organizacji ruchu uczynią tę część dzielnicy bardziej przyjazną dla pieszych, kierowców i rowerzystów.
Wypracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących stref odpoczynku i małej architektury pozostawione zostanie mieszkańcom. W prace nad planowaniem przestrzeni zaangażowane zostaną również grupy studentów urbanistyki.

Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej

Dopełnieniem inwestycji mających zwiększyć atrakcyjność i dostępność funkcji społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych będzie poprawa wybranych elementów układu komunikacyjnego oraz przestrzeni publicznej.

Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnych społeczności
Poszerzenie oferty wsparcia rodzin mieszkujących w obszarze rewitalizacji. Proponowane rozwiązania mają doprowadzić do realnej pozytywnej zmiany w ich życiu.

Partycypacja społeczna i inicjatywy lokalne w procesie rewitalizacji
Równolegle do działań inwestycyjnych realizowane będą działania społeczne angażujące mieszkańców w bezpośrednie uczestnictwo w rewitalizacji dzielnicy oraz wypracowanie przy ich udziale rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych.           

Wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych na rzecz remontów budynków wielorodzinnych i zagospodarowania przestrzeni wokół nich

Wsparcie wspólnot mieszkaniowych tak, by wykorzystując nawet 85-proc. dofinansowanie ze środków europejskich mogły przeprowadzić prace remontowe dotyczące swoich nieruchomości.
 

Rozwój terenów rekreacyjnych i sportowych w sąsiedztwie SP nr 35 oraz zagospodarowanie fragmentów lasu w obrębie głównych wejść do niego

Wykorzystanie sąsiedztwa lasu dzięki stworzeniu nowej infrastruktury rekreacyjnej w ramach specjalnie zaprojektowanych stref tematycznych.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych mieszkalnych budynków komunalnych oraz towarzyszące jej remonty w budynkach komunalnych 

 

 
  • Zachodnia część Witomina-Radiostacji wkrótce otworzy nowy rozdział swojej historii. Obszar ograniczony ulicami Chwarznieńską i Rolniczą z jednej strony oraz skrajem lasu z drugiej obejmie bowiem Gminny Program Rewitalizacji.
  • Zachodnia część Witomina-Radiostacji wkrótce otworzy nowy rozdział swojej historii. Obszar ograniczony ulicami Chwarznieńską i Rolniczą z jednej strony oraz skrajem lasu z drugiej obejmie bowiem Gminny Program Rewitalizacji.
  • Zachodnia część Witomina-Radiostacji wkrótce otworzy nowy rozdział swojej historii. Obszar ograniczony ulicami Chwarznieńską i Rolniczą z jednej strony oraz skrajem lasu z drugiej obejmie bowiem Gminny Program Rewitalizacji.
  • Zachodnia część Witomina-Radiostacji wkrótce otworzy nowy rozdział swojej historii. Obszar ograniczony ulicami Chwarznieńską i Rolniczą z jednej strony oraz skrajem lasu z drugiej obejmie bowiem Gminny Program Rewitalizacji.
  • Zachodnia część Witomina-Radiostacji wkrótce otworzy nowy rozdział swojej historii. Obszar ograniczony ulicami Chwarznieńską i Rolniczą z jednej strony oraz skrajem lasu z drugiej obejmie bowiem Gminny Program Rewitalizacji.