1278 (1078) 2017-05-19 - 2017-05-25

Konsultacje społeczne – weź udział

MOPS zaprasza gdynian do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dwóch nowych dokumentów: „Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030” oraz „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019”.
Oba dokumenty wskazują kierunki oraz cele strategiczne rozwoju Gdyni w ciągu najbliższych lat w zakresie problematyk społecznych (Strategia) oraz wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej (Program Rodziny).
Uwagi można zgłaszać w terminie do 29 maja poprzez: przesłanie wypełnionej ankiety drogą elektroniczną na adres: strategia@mopsgdynia.pl lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia) lub złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie MOPS (ul. Grabowo 2).
Szczegółowe informacje – w tym projekty obu dokumentów wraz z ankietami konsultacyjnymi – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip/komunikaty oraz na stronie internetowej MOPS Gdynia (www.mopsgdynia.pl).