1278 (1078) 2017-05-19 - 2017-05-25

Pytamy mieszkańców o Komitet Rewitalizacji

31 maja odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, poświęcone powołaniu do życia Komitetu Rewitalizacji – zespołu opiniodawczo-doradczego prezydenta Gdyni. Mieszkańcy zaproszeni są do zgłaszania uwag dotyczących opublikowanego projektu regulaminu, w oparciu o który komitet będzie działać.
Wstępny projekt regulaminu Komisji Rewitalizacyjnej oraz formularze uwag i wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w siedzibie Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych (za pośrednictwem strony internetowej gdynia.pl/bip/lis oraz w budynku nr IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy al. Zwycięstwa 96/98, w godz. 8.00-16.00). Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub osobiście – do Pracowni LIS lub do sekretariatu jednostki, pokoju nr F.101 w PPNT (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
Zainteresowani mogą też wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym. Zebranie odbędzie się 31 maja o godz. 17.30 w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30).
Powołanie Komitetu Rewitalizacji zapisano w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym pod koniec marca przez Radę Miasta. Członkowie zespołu będą wydawać opinie i doradzać prezydentowi w najistotniejszych sprawach związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miasta.
Wstępny projekt regulaminu Komisji Rewitalizacyjnej oraz formularze uwag i wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w siedzibie Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych (za pośrednictwem strony internetowej gdynia.pl/bip/lis oraz w budynku nr IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy al. Zwycięstwa 96/98, w godz. 8.00-16.00). Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub osobiście – do Pracowni LIS lub do sekretariatu jednostki, pokoju nr F.101 w PPNT (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
Zainteresowani mogą też wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym. Zebranie odbędzie się 31 maja o godz. 17.30 w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30).
Powołanie Komitetu Rewitalizacji zapisano w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym pod koniec marca przez Radę Miasta. Członkowie zespołu będą wydawać opinie i doradzać prezydentowi w najistotniejszych sprawach związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miasta.