1278 (1078) 2017-05-19 - 2017-05-25

Zaprojektuj logo – konkurs Marynarki Wojennej

Komitet Organizacyjny Obchodów 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego obchodów 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej.
W konkursie może wziąć udział każdy (z wyjątkiem członków komisji konkursowej i ich rodzin). Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy projekty.
Logo powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania tego typu znaków graficznych i wskazywać na profil działalności Marynarki Wojennej. Powinno też występować w połączeniu z napisem: 1918-2018. 100 lat Marynarki Wojennej.
Wybrany przez komisję konkursową projekt będzie przeznaczony do celów promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych. Umieszczany ma być na plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych, które będą związane z obchodami 100-lecia Marynarki Wojennej.
Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Autor projektu, który zostanie uznany przez komisję konkursową za najlepszy, otrzyma nagrodę finansową wysokości 5000 zł. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są do pobrania na stronie internetowej 3. Flotylli Okrętów (http://3fo.wp.mil.pl/pl/1_644.html).