Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1279 (1079) 2017-05-26 - 2017-06-01

Krajowa Administracja Skarbowa

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje, że utworzono Krajową Administrację Skarbową (KAS) łączącą administrację podatkową, kontrolę skarbową oraz Służbę Celną. Nową strukturę tworzą: Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe.
Bezpośrednia obsługa podatników nadal odbywa się w urzędach skarbowych, które pozostały w dotychczasowej lokalizacji.