Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1279 (1079) 2017-05-26 - 2017-06-01

„Sprawni w pracy 2017”

Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) zaprasza do udziału w projekcie „Sprawni w pracy 2017”, którego głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom i wykształceniu.
Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności; w wieku: kobiety 16-60 lat, mężczyźni 16-65 lat; niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej).
Projekt zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON i będzie realizowany do 31.03.2018 r. Zgłoszenia osobiste w dni powszednie w godz.: 8.00-16.00, tel.: 505 606 776 lub mailowe na adres: gdynia@integracja.org.