1279 (1079) 2017-05-26 - 2017-06-01

System monitorowania zużycia energii w Gdyni

Jeszcze w tym roku Gdynia obejmie systemem monitorowania zużycia energii wszystkie swoje budynki. Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni współpracuje z DK Energy Polska Sp. z o.o. w celu stworzenia intuicyjnego systemu o nazwie InvisoLite.
Gromadzone w nim dane w jasny sposób odpowiedzą na pytania dotyczące zużycia energii między innymi za prąd, gaz oraz ciepło sieciowe. Umożliwi to analizowanie i śledzenie danych z faktur w poszukiwaniu oszczędności. Dzięki dużym spectrum możliwości raportowania, miasto uzyska doskonałe narzędzie do prowadzenia analiz porównawczych i sprawniejszego planowania grupowych zakupów na energię elektryczną i gaz, jak również do monitorowania miejskich projektów.
Koszt systemu to niespełna 104 tys. zł.