1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Objazdowa zbiórka materiałów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, że 9 czerwca odbędzie się zbiórka materiałów niebezpiecznych.
Organizatorzy przyjmą: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (bez pustych opakowań), przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.
Harmonogram:
Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo
9 czerwca, piątek
8.30 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13A
9.00 – Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186
9.30 – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192 (wjazd od ul. Lubawskiej)
10.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wejherowska 55
10.30 – Gimnazjum nr 3, ul. Gospodarska 1
11.00 – Zespół Szkół nr 9, ul. Chylońska 227
11.30 – Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33
12.00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3, ul. Raduńska 21
12.30-13.00 – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43
Odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można też oddać w jednym z pięciu Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) (adresy punktów dostępne są na stronie www.kzg.pl).
Zużyty sprzęt RTV/AGD o wadze powyżej 20 kg można zgłosić pod nr. tel. 58 624 66 11 do zabrania bezpośrednio z domu.
Zużyte baterie zbierane są w pojemnikach w placówkach oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Gdyni, natomiast przeterminowane leki w aptekach na terenie miasta.
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami na www.kzg.pl.