1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Praca o Gdyni się opłaca

Ruszył konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego „miasta z morza i marzeń”. Udział w nim mogą wziąć magistrzy, inżynierowie i doktorzy. Zwycięzcy otrzymają nie lada nagrody.
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: pracy inżynierskiej lub magisterskiej i pracy doktorskiej.
Zgłaszać można prace obronione w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających bieżącą edycję konkursu, czyli w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2016 roku.
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni. Komisja Konkursowa, oceniając prace, będzie brać pod uwagę m.in.: możliwość wdrożenia zaproponowanych rozwiązań, ich wpływ na rozwój miasta, użyteczność dla mieszkańców oraz innowacyjność, a także twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem.
Autorom najlepszych prac dyplomowych inżynierskich lub magisterskich oraz doktorskich przyznane zostaną nagrody finansowe w wysokości 5 000 zł brutto. Prace można składać do 30 czerwca.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym oświadczeniem dostępne są na stronach internetowych www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.gdynia.pl.