1280 (1080) 2017-06-02 - 2017-06-08

Zacieśnianie współpracy z Chinami – Nowy Jedwabny Szlak

Prof. Hu Biliang – dyrektor Instytutu One Belt One Road przedstawił na otwartym spotkaniu w 25 maja na Wydziale Ekonomicznym UG założenia chińskiej globalnej inicjatywy transportowej tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku – „One Belt One Road".
Chiny finansują rozwój infrastruktury transportowej łączącej je ze światem – m. in. w Europie. Polska, leżąca na skrzyżowaniu korytarza transportowego północ-południe (Bałtyk-Adriatyk) i trasy Nowego Jedwabnego Szlaku może na tej globalnej inicjatywie skorzystać, również jako kraj tranzytowy. Aktywną rolę do odegrania mają polskie „suche porty” (np. Łódź) oraz porty morskie, stanowiące bramę do globalnej wymiany handlowej.
Przedstawiciele miasta uczestniczący w spotkaniu przekazali prof. Hu Biliangowi informacje o Gdyni, projekcie TENTacle i o inicjatywie „Dolina Logistyczna”.