1281 (1081) 2017-06-09 - 2017-06-22

Dla młodych

Do końca czerwca trwa rekrutacja na bezpłatny wakacyjny kurs Ratownika Wodnego organizowany w ramach projektu finansowanego ze środków UE Akademia Marynarki Wojennej. Warunek uczestnictwa: wiek do 30 lat, status absolwenta szkoły/uczelni lub osoby bezrobotnej, dobry stan zdrowia. Liczy się kolejność zgłoszeń oraz wyniki testu z pływania. Szczegóły w Akademickim Biurze Karier AMW lub stronie www.abk.amw.gdynia.pl.
***
Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje wolontariuszy w wieku 18-30 lat do pracy w świetlicy dla dzieci i młodzieży (Włochy), Uniwersytecie Złotego Wieku (Białoruś), Klubie Europejskim lub Centrum Wolontariatu (Ukraina), Rodzinnym Centrum Edukacyjnym (Czechy) i Skautowym Klubie Młodzieżowym (Gruzja), na okres od 4 do 12 miesięcy. Szczegóły na www.cwm.org.pl.
Projekt jest realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) Programu Erasmus +.

ikona