1281 (1081) 2017-06-09 - 2017-06-22

Gdyńska rewitalizacja oficjalnie z unijnym dofinansowaniem

Część Oksywia, zachodnia część Witomina-Radiostacja oraz chylońskie osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego to obszary rewitalizacji, w których działania zaplanowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji będą wspierane ze środków Unii Europejskiej. 6 czerwca umowy o dofinansowanie dla sześciu projektów rewitalizacyjnych podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wiceprezydent Gdyni Michał Guć.
W ostatnich miesiącach aplikacje były oceniane przez ekspertów z zakresu rewitalizacji, którzy zarekomendowali gdyńskie projekty do dofinansowania Zarządowi Województwa Pomorskiego.
Dzięki złożonym wnioskom o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gdynia uzyskała w kwocie ponad 39 mln zł. Środki te pozwolą na sprawną realizację Gminnego Programu Rewitalizacji przekładając się na szereg lokalnych inwestycji oraz rozwój oferty społecznej w podobszarach rewitalizacji – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w trzech dzielnicach powstaną centra sąsiedzkie, w których realizowane będą działania społeczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu gminy. Środki unijne odmienią również przestrzeń publiczną. Na Chyloni trwają obecnie intensywne prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową ulic Komierowskiego i Opata Hackiego. W przyszłym roku przestrzeń między budynkami mieszkalnymi zostanie zagospodarowana według projektu, w opracowaniu którego aktywnie uczestniczyli mieszkańcy. Na Witominie toczą się prace związane z organizacją konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego ulicą Nauczycielską w kierunku ulicy Widnej.
To tylko niektóre inwestycje przewidziane do realizacji przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2017 15:53
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.06.2017 15:55
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona