1281 (1081) 2017-06-09 - 2017-06-22

Urbaniści z całego świata porozmawiają o Gdyni

Towarzystwo Urbanistów Polskich przy wsparciu miasta organizuje drugą edycję międzynarodowej konferencji urbanistów „Dynamika Miasta”. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 czerwca w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Wydarzenie będzie mieć formę debat tematycznych, podczas których wymieniane będą zdania i poglądy na temat rozmaitych, dynamicznych zjawisk, takich jak technologiczne i społeczne zmiany we wzorcach mobilności, przepływy ludzi, informacji i dóbr napędzające i przekształcające miejski metabolizm, a także postrzeganie stale ewoluujących procesów w mieście.
Konferencję poprzedzi w dniach 18-22 czerwca wydarzenie o charakterze warsztatowym „Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki” dla młodych urbanistów z całego świata. Warsztaty będą okazją do przeanalizowania możliwych wariantów połączeń transportowych dzielnic położonych na Kępie Oksywskiej z centrum miasta i określenia możliwości zabudowy w kluczowych strefach rozwojowych wspomnianej osi transportowej. Szczegóły na www.konferencjatup.pl.

ikona