1282 (1082) 2017-06-23 - 2017-06-29

Porozmawiajmy o Parku Centralnym

Każdy, kto chciałby podzielić się pomysłem na zagospodarowania zielonych terenów przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jeszcze nie zdążył – powinien przyjść w weekend na Wzgórze Św. Maksymiliana. 24 czerwca odbędzie się ostatni spacer badawczy, podczas którego będzie można zaopiniować projekt Parku Centralnego.
Spacer badawczy po terenie zielonym wzdłuż al. Marsz. Piłsudskiego, między ul. Świętojańską i Legionów rozpocznie się o godz. 10.00 pod Urzędem Miasta. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych.
Jak dotąd w sprawie Parku Centralnego odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz jeden spacer badawczy. Do 7 lipca do godz. 14.00 gdynianie mogą w ramach konsultacji społecznych wypełniać ankietę http://parkcentralny.webankieta.pl lub składać wypełnione formularze konsultacyjne. Dokument dostępny jest w Biuletynie informacji Publicznej na stronie gdynia.pl (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty) i w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54. Można je dostarczyć:
– mailowo: konsultacje@lis.gdynia.pl
– pocztą tradycyjną: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”,
– osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 (okienko po prawej stronie, na parterze po wejściu do budynku UM), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”.
Złożone uwagi, opinie i sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości realizacji oraz tego, czy mogą być atrakcyjne dla mieszkańców.
Za realizację inwestycji będzie odpowiadać Agencja Rozwoju Gdyni.