1283 (1083) 2017-06-30 - 2017-07-13

Forum Korytarza Transportowego z Gdynią w tle

21 czerwca w Gdańsku odbyło się IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ,,Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse” pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka.
Tematyka forum skupiona była przede wszystkim wokół rewitalizacji dróg wodnych w Polsce, szczególnie Wisły (w związku z obchodzonym „Rokiem Wisły”). Odbudowa transportu wodnego, portów śródlądowych czy przemysłu stoczniowego – stanowi wielką szansę dla szybszego rozwoju wszystkich miast w Polsce. Umożliwia ją uchwalona w grudniu 2016 r. ustawa w sprawie ratyfikacji Konwencji AGN. Konwencja ta przewiduje powstanie w Europie 9 europejskich dróg wodnych. Przez Polskę przechodzą 3 takie drogi: Bug-Wisła (E40), Noteć-Wisła (E70) i Odra (E30). Dla Gdyni największe znaczenie ma włączenie dróg E40 i E70 do obsługi portów morskich.
Forum organizują: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, na którego czele stoi prezes Wojciech Szczurek, Związek Miast Nadwiślańskich (prezes Tomasz Sowiński – Toruń), Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1 (prezes Patryk Demski – Pelplin), Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty (prezes Piotr Niedźwiecki – Zduńska Wola), Związek Miast i Gmin Morskich (prezes Andrzej Bojanowski – Gdańsk) oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (Ryszard Świlski – Gdańsk), zgodnie z porozumieniami, zawartymi w Gdyni w 2003 i 2013 r. Konferencja ma charakter cykliczny, organizatorem tegorocznej edycji był Związek Miast i Gmin Morskich.
logo SMAB