1283 (1083) 2017-06-30 - 2017-07-13

Kursy i zapisy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207) zaprasza absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w klasach pierwszych: Technikum Budowlanego (w zawodzie technik budownictwa), Technikum nr 3 (w zawodach: technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 (w zawodach fryzjer i sprzedawca), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 (w oddziałach wielozawodowych: budowlanych, mechanicznych, elektrycznych, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, fotograf, złotnik-jubiler). W szkole branżowej młodociany pracownik otrzyma wynagrodzenie i pomoc w znalezieniu praktyki.
Dodatkowe informacje o zawodach dostępne są na stronie: https://ckziu2-gdynia.edupage i sekretariacie szkoły pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33.
***
11-12 Hufiec Pracy ogłasza nabór młodzieży do klas II i III gimnazjum przysposabiającego do pracy na rok szkolny 2017/2018 z przyuczeniem zawodowym. Podania należy składać w biurze hufca (ul. Zamenhofa 15). Informacje pod nr. tel. 58 661 30 26.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 (ul. Sucharskiego 10) informuje, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami do klasy zerowej, kl. I, klasy sportowej (IV) o profilu piłka nożna i lekkoatletyka oraz do klasy VII.
Informacja: www.zs12gdynia.pl, tel. 58 6254825.
***
Szkoła Podstawowa nr 52 (ul. Okrzei 6) dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w tzw. zerówkach, klasach I i klasach IV.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej szkoły: www.sp52gdynia.eu. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły: 58 6637988.
***
Szkoła Podstawowa nr 6 przyjmie od roku szkolnego 2017-2018 dziewczęta do klas sportowych o profilu piłka koszykowa na poziomie klasy IV-VII. Szczegółowe informacje: rekrutacja@sp6.gdynia.pl.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych (min. lat 15) do nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasie VII w r. szk. 2017/2018 oraz do ukończenia Szkoły Podstawowej w kl. VIII. Możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym (co dwa tygodnie). Placówka zapewnia aktywną integrację w programie kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2020. Działanie 6.1. Aktywna integracja. Po ukończeniu szkoły średniej zapewnia zdobycie zawodu w Szkole Policealnej Nr 10 dla Dorosłych w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik ochrony fizycznej i mienia.
Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.