UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1284 (1084) 2017-07-14 - 2017-07-27

Kursy i zapisy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207) zaprasza absolwentów gimnazjum do klas pierwszych: Technikum nr 3 (w zawodach: technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 (w zawodach fryzjer i sprzedawca), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 (w oddziałach wielozawodowych: budowlanych, mechanicznych, elektrycznych, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, fotograf, złotnik-jubiler). W szkole branżowej pracownik otrzyma wynagrodzenie i pomoc w znalezieniu praktyki. Dodatkowe informacje na www.ckziu2-gdynia.edupage i sekretariacie pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na kierunki: opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna. Kontakt tel. 586208117. Więcej na www.wzspgdynia.pl
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych (min. 15 lat) do nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasie VII w r. szk. 2017/2018 oraz do ukończenia Szkoły Podstawowej w kl. VIII. Możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym (co dwa tygodnie). Placówka zapewnia aktywną integrację w programie kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2020. Działanie 6.1. Aktywna integracja. Po ukończeniu szkoły zapewnia zdobycie zawodu w Szkole Policealnej Nr 10 dla Dorosłych w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik ochrony fizycznej i mienia. Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 53 (ul. Gen. Hallera 9) prowadzi zapisy do klas 0-I – według Planu Daltońskiego, klasy IV – sportowej i turystycznej, klasy VII – dwujęzycznej z językiem angielskim, turystycznej i sportowej. Szczegóły na www.sp53gdynia.pl, www.facebook.com/sp53gdynia, a także pod nr tel. 58 622 22 24.