Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1284 (1084) 2017-07-14 - 2017-07-27

Młodzi radni mają się czym chwalić

Za Młodzieżową Radą Miasta Gdyni pracowity sezon. Ma ona na swoim koncie ma dwa projekty – „Zrób coś Sensownego” oraz „Młodzi z Pomysłem”. Oba dotyczyły młodzieżowych problemów z przyszłą karierą zawodową. Skorzystało ponad 4000 beneficjentów.
Głównym zadaniem Rady jest działalność konsultacyjna. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmian w sieci gdyńskich szkół w związku z reformą edukacji, dyskutowali z Komisją ds. Kultury o promocji kultury wśród młodzieży, a w Sejmie RP wzięli udział w konferencji nt. funkcjonowania młodzieżowych rad w Polsce. MRMG stała się także patronem oraz współorganizatorem Forum Samorządów Uczniowskich Pomorza, w którym wzięły udział 32 szkoły z całego województwa oraz pomagała przy organizacji Konkursu Wiedzy o Gdyni.
W przyszłym roku szkolnym radni planują przeprowadzić kolejne projekty związane m.in. ze szkoleniami o braku anonimowości w internecie, promocją kultury wśród młodzieży oraz wsparciem młodych liderów.
Więcej na fb oraz na www.gdynia.pl.