1285 (1085) 2017-07-28 - 2017-08-10

„Gdynia w kwiatach 2017” – czekamy na zgłoszenia

O gdyńskie kwietniki i zieleńce dba Ogrodnik Miasta. Każdego roku Gdynia mieni się kolorami kwiatów i zielenią traw i krzewów. By w mieście było jeszcze ładniej, sprawić mogą także mieszkańcy.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłem na aranżację przestrzeni wokół siebie do udziału w kolejnej edycji konkursu „Gdynia w kwiatach 2017”. Ważne, by kwiatowo-zielone aranżacje były widoczne dla przechodniów, nieprzesłonięte płotem i innymi elementami architektury. Zgłoszenia przyjmowane są na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” (do pobrania również z www.gdynia.pl, z zakładki „Dla mieszkańców”) lub poprzez przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o rozdzielczości minimum 1181x1772 pikseli. Każda zielona aranżacja powinna być sfotografowana przez właściciela. Zdjęcia powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maks. 3 szt.). Mile widziane dołączone do kuponu fotografie na płycie CD.
Kupony wraz ze zdjęciami można składać w siedzibie Ogrodnika Miasta, wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia lub mailem na adres: gdyniawkwiatach@gdynia.pl. Uwaga: kancelaria urzędu nie przyjmuje zgłoszeń. Termin składania kuponów upływa 31 sierpnia 2017 r. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.gdynia.pl. Odsyła do niego baner „Gdynia w kwiatach 2017”.