Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1285 (1085) 2017-07-28 - 2017-08-10

Gdyńscy laureaci z wizytą w Brukseli

Laureaci ostatniej edycji konkursu Komitetu Regionów i Grupy EA dla szkół średnich uczestniczyli w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniach 12-13 lipca w Brukseli. Byli wśród nich uczniowie Gimnazjum nr 11 w Gdyni: Evan Patrick Collier i Maksymilian Wysocki.
12. edycja konkursu odbyła się w Estonii, Irlandii, Polsce, Rumunii, Szkocji, Słowacji i na Litwie z udziałem uczniów w wieku 14-18 lat. Pierwszy etap konkursu składał się z testu wielokrotnego wyboru oceniającego wiedzę uczniów na temat Unii Europejskiej i instytucji UE, podczas gdy drugi polegał na napisaniu eseju na temat roli młodych osób w przyszłym sukcesie UE.
Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w obu etapach, wzięli udział w 3-dniowej wizycie studyjnej do Brukseli w dniach 11-13 lipca. Łącznie do Brukseli przyjechało dwudziestu jeden uczniów i nauczycieli.
Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję zwiedzić Parlament Europejski i zapoznać się z historią Unii Europejskiej w Domu Historii Europejskiej.
Po spotkaniu z uczniami Stanisław Szwabski stwierdził: Konkurs dla szkół z udziałem uczniów pochodzących z różnych krajów i regionów Europy jest afirmacją różnorodności europejskich regionów i stanowi co roku przykład tego, w jaki sposób instytucje europejskie mogą zacieśnić więzi z pokoleniem kształtującym przyszłość UE.

  • ikonaOpublikowano: 27.07.2017 15:44
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 31.07.2017 09:46
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona