Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1285 (1085) 2017-07-28 - 2017-08-10

Kursy i zapisy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207) zaprasza absolwentów gimnazjum do klas pierwszych: Technikum nr 3 (w zawodach: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 (w zawodach fryzjer i sprzedawca), Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 (w oddziałach wielozawodowych: budowlanych, mechanicznych, elektrycznych, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, fotograf, złotnik-jubiler). W szkole branżowej pracownik otrzyma wynagrodzenie i pomoc w znalezieniu praktyki. Dodatkowe informacje na www.ckziu2-gdynia.edupage i sekretariacie pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na kierunki: opiekun medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna. Kontakt tel. 586208117. Więcej na www.wzspgdynia.pl
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych (min. 15 lat) do nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasie VII w r. szk. 2017/2018 oraz do ukończenia Szkoły Podstawowej w kl. VIII. Możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim).
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym (co dwa tygodnie).
Placówka realizuje program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2020. Działanie 6.1. Aktywna integracja.
Po ukończeniu szkoły zapewnia zdobycie zawodu w Szkole Policealnej Nr 10 dla Dorosłych w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik ochrony fizycznej i mienia. Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 53 (ul. Gen. Hallera 9) prowadzi zapisy do klas 0-I – według Planu Daltońskiego, klasy IV – sportowej i turystycznej, klasy VII – dwujęzycznej z językiem angielskim, turystycznej i sportowej. Szczegóły na www.sp53gdynia.pl, www.facebook.com/sp53gdynia, a także pod nr tel. 58 622 22 24.
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie (ul. Mściwoja 9/3c) przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Liczba miejsc ograniczona.
Rozpoczęcie zajęć – połowa września.
Zapisy drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.pl.
***
Ośrodek Szkolenia Zawodowego zaprasza na bezpłatne kursy: spawacz metodą TIG (141), spawacz metodą MAG (136), Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.Kursy skierowane są do młodzieży w wieku 18 do 24 lat – niepracującej i nieuczącej się, osoby bez wykształcenia, absolwentów szkół zawodowych i średnich. Ponadto dla wszystkich uczestników kursu zajęcia z doradcą zawodowym. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia osobiste w Młodzieżowym Centrum Kariery (ul. Śląska 51) w godz. 7.45-15.45, tel. 58 781 83 23 lub mailowe: mck.gdynia@ohp.pl.
***
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (ul. Opata Hackiego 13)informuje o wolnych miejscach dla dzieci, które powinni być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. Wymaganym dokumentem jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Kontakt tel. 58 623 48 49 lub osobisty.
***
Bezpłatna szkoła dla dorosłych „Cosinus” prowadzi zapisy na następujące kierunki: technik informatyk, technik administracji, technik rachunkowości, technik bhp, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik eksploatacji portów i terminali oraz do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie. Szczegóły na www.cosinus.pl, e-mailowo gdynia@cosinus.pl lub pod nr. tel. 58 622 65 58, 58 620 39 04 oraz w sekretariacie (ul. Kołłątaja 1).