Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Bilety komunikacji miejskiej dla rodzin trzy plus

Gdyńskie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na liniach zwykłych w Gdyni. Do bezpłatnych przejazdów uprawnia karta Gdynia Rodzinna Plus. Przypominamy, że karty wydawane są na okres jednego roku i trzeba je odnawiać.

Wnioski o ich wydanie należy składać w Biurze Obsługi Klienta nr 1 Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Kilińskiego 16, w godzinach od 10.30 do 17.00. Od 1 czerwca 2017 r. istnieje możliwość przedłużenia ważności kart już wydanych (na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.).

Uwaga: zarówno przedłużenie, jak i wydanie nowej karty wymaga złożenia wniosku.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dotyczy wszystkich członków zamieszkałych w Gdyni rodzin z co najmniej trojgiem potomstwa. Obejmuje ono dzieci do 18 lub 24 roku życia (w przypadku kontynuacji nauki) oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Bezpłatne przejazdy przysługują również dzieciom przysposobionym oraz dzieciom z rodzinnych domów dziecka. W przypadku dzieci niepełnosprawnych przywilej bezpłatnej komunikacji przysługuje do 24. roku życia - niezależnie od kontynuowania nauki.

Podstawowym warunkiem wydania kart jest potwierdzenie zamieszkania całej rodziny pod wspólnym adresem w Gdyni.
Szczegółowe zasady wydawania kart Gdynia Rodzinna Plus znajdują się w regulaminie. Koszt odtworzenia karty Gdynia Rodzinna Plus, zagubionej lub zniszczonej z winy użytkownika, wynosi 10 zł. Wnioski o przedłużenie terminu ważności kart należy składać co roku. Podczas przedłużania terminu ważności kart weryfikowane są wszystkie dokumenty jak przy pierwszym wydaniu. Formularze do podbrania na stronie internetowej: www.zkmgdynia.pl.