1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Dofinansowania dla gdyńskich szpitali

Szpital Św. Wincentego a Paulo oraz Szpital Morski im. PCK w Gdyni otrzymały niemal 63 mln zł dofinansowania pochodzącego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. W czwartek 3 sierpnia z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego zostały podpisane umowy umożliwiające zrealizowanie inwestycji.

Szpital Św. Wincentego a Paulo
W Szpitalu Św. Wincentego a Paulo za 3 lata, czyli pod koniec 2020 r., powstanie nowoczesny blok operacyjny. Będą z niego korzystać oddziały zabiegowe placówki. Dzięki dofinansowaniu projektu pacjenci otrzymają lepszą jakość i dostępność do nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Projekt przewiduje:
- powstanie nowego bloku operacyjnego z 4 salami do obsługi Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Ogólnej, Naczyniowej, Kardiologicznej i Onkologicznej oraz Oddziału Urologii,
- powstanie nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i sterylizatorni,
- realizację drugiego etapu inwestycji związanej z utworzeniem poradni specjalistycznych (Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, Kardiologicznej, Leczenia Chorób Naczyń, Neurologii, Urologii i Diabetologii),
- centralną rejestrację poradni i pomieszczenia szatniowe personelu,
- szkolenia kadry medycznej.

W ramach projektu przewidziano także zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych (Onkologii i Teleradioterapii, Urologii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) i pracowni diagnostycznych (Patomorfologii, Pracowni Mammografii i Endoskopii).

Wartość projektu to 81,09 mln zł, z czego dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi 55,75 mln zł. Środki samorządu województwa pomorskiego to 25 mln zł, zaś wkład własny spółki „Szpitale Pomorskie” to 340 626 zł.

Szpital Morski im. PCK w Redłowie
W Szpitalu Morskim im. PCK utworzony zostanie trzeci w województwie pomorskim ośrodek transplantologii szpiku, w którym z terapii hematologii onkologicznej będzie mogło korzystać ok. 450 osób rocznie.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonał się istotny postęp w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów hematologicznych – mówi Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu „Szpitali Pomorskich”. Zastosowanie nowoczesnych technik immunologicznych i genetycznych pozwoliło na lepsze poznanie powstawania tych nowotworów, przyczyniając się jednocześnie do dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych, poprawy wyników leczenia i wydłużenia czasu przeżycia chorych.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
- rozbudowę pawilonu nr 2 na potrzeby nowopowstałego Oddziału Hematologii o powierzchni 350 m2; utworzenie oddziału w pełni izolowanego o podwyższonej czystości powietrza z salami dwuosobowymi z własnymi łazienkami dla 10 chorych oraz salami izolacyjnymi jednoosobowymi dla 5 chorych, z klimatyzacją i filtracją powietrza HEPA,
- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Hematologii w tym m.in.: łóżka specjalistyczne, kardiomonitory, pulsometry, EKG, defibrylator, pompy infuzyjne;
- zakup sprzętu medycznego do Banku komórek;
- zatrudnienie odpowiedniej kadry i zakup odpowiedniego wyposażenia dla Oddziału Hematologii i Banku Krwi,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla personelu oddziału.

Wartość projektu to 9,12 mln zł z czego unijne dofinansowanie wynosi 7,752 mln zł. Wkład z budżetu samorządu województwa pomorskiego to 1 mln zł, zaś środki własne szpitala – 368 000 zł.