1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Dołącz do Komitetu Rewitalizacji, zmieniaj z nami miasto

Trwa rekrutacja chętnych do m.in. doradzania prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją. Poszukiwani są wśród mieszkańców, radnych, organizacji pozarządowych oraz właścicieli i zarządców nieruchomości. Wybranych zostanie 26 osób, które utworzą Komitet Rewitalizacji.

Gminnym Programem Rewitalizacji objętych ma zostać ponad 11 tys. osób z kilku różnych części Gdyni, a koszt wszystkich przedsięwzięć to ponad 115 mln zł. Jest to jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez miasto. Komitet Rewitalizacji będzie działać przy prezydencie Gdyni. Ma być łącznikiem między urzędnikami a mieszkańcami obszarów rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji tworzyć będzie 26 osób: 6 mieszkańców, 3 przedstawicieli właścicieli i zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizowanych, 4 reprezentantów organizacji pozarządowych, 3 radnych miasta i 5 radnych dzielnic, a także 5 przedstawicieli prezydenta. Kadencja trwać będzie 3 lata, za pełnioną funkcję nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Otwarty nabór chętnych dotyczyć będzie mieszkańców oraz właścicieli i zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizowanych. W pierwszym przypadku ma być to po jednym mieszkańcu każdego obszaru. Chętni powinni wypełnić formularze zgłoszeniowe oraz zebrać 20 głosów poparcia sąsiadów. W drugim przypadku – właścicieli i zarządców nieruchomości, poszukiwani są trzej reprezentanci, którzy na liście poparcia zbiorą co najmniej 5 podpisów interesariuszy ze swojej gałęzi działalności.

Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji rekomendowani będą przez grupy, które reprezentują – Radę Pożytku Publicznego, Radę Miasta, rady dzielnic oraz prezydenta. Cały skład powinien zostać wyłoniony i zatwierdzony do końca października.

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe oraz wzory list poparcia – dostępne są: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych. Wypełnione druki będzie można m.in. zostawić w Pracowni LIS (PPNT, al. Zwycięstwa 96/98. Budynek nr IV, parter) lub przesłać pocztą na adres podany w formularzu do 22 września.

Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc, wezmą udział w specjalnie zorganizowanej debacie. W trakcie tego spotkania wyłonieni zostaną przez środowiska, które reprezentują.