1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza” dziękuje za pomoc i wsparcie w organizacji IX Olimpiady Sportowej dla osób niepełnosprawnych i w wieku 55+: Prezesowi Morskiego Portu Gdynia S.A.P. Adamowi Mellerowi, Studiu Reklamowemu MAX i komendantowi 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk. Piotrowi Calakowi za pyszną grochówkę.