1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Pomoc psychologa i psychiatry

Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego (ul. Traugutta 9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię prowadzone przez: psychologów, psychiatrę, pedagoga i terapeutę zajęciowego w dni powszednie w godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36.

***

Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem. Spotkania AJ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9). w 1. czwartek miesiąca mityng otwarty.

***

Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej, Dorota Pruszyńska, zaprasza osoby z problemami uzależnień współwystępującymi z zaburzeniami psychicznymi oraz członków rodzin, w tym dorosłe dzieci z rodzin z podwójną diagnozą, na konsultacje z psychologiem. Po konsultacjach możliwy udział w psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Aktualnie wolne miejsca są w grupie dla rodzin. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00 w Klubie 123 (ul. Warszawska 42) u psychologa Sebastiana Ogiejko, tel. 797993618. Program finansowany jest przez miasto.

***

Grupy rodzinne współuzależnione od alkoholu zapraszaja na spotkania:
– „Bezpieczny Brzeg” (ul. Kcyńska 2, plebania) w środy o 18.00; w ostatnią środę miesiąca miting otwarty,
– „Początek” (ul. Tragutta 9, Klub Abstynenta) w piątki godz. 17.30; w ostatni piątek miting otwarty,
– „Witomino” (ul. Konwaliowa 13, kościół) w czwartki o godz.18.00.
Telefon zaufania: 517 836 076.

***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby, które mają kontakt z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej (członków rodziny, znajomych, bliskich współpracowników) na spotkania, które pomogą zrozumieć czym jest choroba psychiczna i jak pomóc choremu i sobie.
Terminy spotkań: 17, 31 sierpnia i 21 września o godz.17.00 w siedzibie Zespołu Ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych (ul. Wendy 7/9, IV piętro, klatka banku PKO). Spotkania „Wzmacniamy siebie” są prowadzone w ramach zadania „Razem dookoła zdrowia” finansowanego z MRPiPS. Spotkania prowadzi psycholog Joanna Tokaj, tel. 780 061 289.