1286 (1086) 2017-08-11 - 2017-08-24

Sprostowanie

W „Ratuszu” nr 1285, w artykule o wizycie laureatów ostatniej edycji konkursu Komitetu Regionów i Grupy EA na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów błędnie zapisaliliśmy nazwisko jednego z uczestników. Pełne nazwisko laureata z Gdyni brzmi Evan Patrick Collier. Byli wśród nich uczniowie Gimnazjum nr 11 w Gdyni: Evan Patrick i Maksymilian Wysocki.