1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Bezpłatne porady

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31) w każdy poniedziałek od 4 września w godz. 13.00-15.00 dyżury pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego Biura Interwencji.
Pomagają w załatwieniu spraw w urzędach i instytucjach publicznych. Przyjmują również skargi dotyczące łamania prawa w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych i firmach. Tel. 793 663 703.