1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Jaśniejsza dzielnica

24.08.2017 r.

Na Chwarznie-Wiczlinie będzie jaśniej i bezpieczniej. Dzielnica podpisuje kolejne umowy, dzięki którym, między innymi dojście do Szkoły Podstawowej Nr 37 zyska nowe oświetlenie. Łączna wartość inwestycji to ponad 85 tysięcy złotych.
 
 
Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano dla budowy oświetlenia ulic:
Mamerta Stankiewicza, Sterowej, Juliana Rumla i Janki Bielak wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. Koszt tego przedsięwzięcia to 33 948 zł.

 
Opracowano także dokumentację dla budowy oświetlenia przy ulicach: Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej na terenie Chwarzna-Wiczlina. Wartość zamówienia to 35 055 zł. Nowe oświetlenie pojawi się także wzdłuż chodnika prowadzącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na Wiczlinie. Wartość zamówienia 16 500 zł.

 
Przewidywane zakończenie prac to pierwsza połowa 2018 roku.

Fot. www.facebook.com/RadaChwarznoWiczlino