Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Moje drzewo – nasz pomnik. Szukamy nowych pomników przyrody

24.08.2017 r.

Biuro Ogrodnika Miasta zaprasza wszystkich gdynian do udziału w wielkich poszukiwaniach. Ich celem będą wyjątkowe znaleziska – nowe gdyńskie pomniki przyrody. Chodzi o wyłowienie z gąszczu gdyńskiej zieleni wyróżniających się swą urodą, wielkością lub nietypowym kształtem drzew lub krzewów. Czas na zgłoszenia upływa pod koniec października.


Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. W tym roku, podczas spacerów po lasach i parkach, warto jednak przyglądać się naturze jeszcze dokładniej, niż zwykle. Gdynia postanowiła poszerzyć swoją kolekcję pomników przyrody, włączając w to działanie mieszkańców. Akcja „Moje drzewo – nasz pomnik” ma pomóc w objęciu ochroną jak największej ilości drzew i krzewów na terenie gminy Gdynia. Mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie interesujących okazów przyrody ożywionej, jeśli zauważą takie w swoim otoczeniu.

 
Pomnikami przyrody mogą być okazałych rozmiarów drzewa lub grupy drzew o pięknym, czasem wyjątkowym pokroju i dobrej zdrowotności umożliwiającej długie życie. Powinny wyróżniać się one z otoczenia swoją formą i wielkością.

 
Istnieją orientacyjne wymiary drzew kwalifikujące je do ochrony pomnikowej. Są to średnice i obwody mierzone na wysokości tzw. pierśnicy czyli 130 cm od ziemi. Jednak, ze względu na ogromną zmienność i różnorodność przyrody nas otaczającej, sprecyzowanie dokładnych cech dla kandydatów na obiekty prawnie chronione nastręcza pewnych trudności. Czasem drzewa o mniejszych rozmiarach mogą stanowić dla konkretnego regionu najcenniejsze okazy. Niektóre z nich mogą mieć także wartość historyczną, ze względu na wyjątkowe wydarzenia z nimi związane, czy kulturową – powiązane z legendami czy wierzeniami ludowymi.

 
Obecnie gminny rejestr pomników przyrody obejmuje 75 pozycji, w tym:
  • 64 pomniki przyrody ożywionej – 52 drzewa, 9 grup drzew, 2 pnącza oraz 1 tzw. pomnik powierzchniowy,
  • 11 pomników przyrody nieożywionej – tzw. głazów narzutowych.
 
Jakie informacje będą potrzebne do zgłoszenia?
  • wymiary: średnica lub obwód, mierzone na wysokości 130 cm od ziemi, wysokość (ewentualnie), w przypadku krzewów – pole powierzchni
  • lokalizacja: adres bądź namiary GPS, nr działki
  • cechy charakterystyczne (jeśli występują)
  • zdjęcie proponowanego obiektu
  • jeśli proponowany obiekt jest związany z wydarzeniem historycznym lub ma wartość kulturową, należy dodać jego krótki opis
  • dane osoby zgłaszającej
 
Akcja trwa do 31 października.
Propozycje należy przesyłać na adres: mojedrzewo@gdynia.pl.
Adres internetowy akcji: www.gdynia.pl/mojedrzewo.


Regulamin akcji oraz kryteria oceny - do pobrania na dole strony.
  • Plakat promujący projekt "Moje dzrewo - nasz pomnik"
  • Przykłady gdyńskich pomników przyrody // fot. Beata Wegner