Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Organizacje pozarządowe do dzieła

Nowe elementy zagospodarowania w rewitalizowanych dzielnicach Gdyni mają powstać jeszcze w tym roku. Pomysły na przekształcanie przestrzeni zgłaszać mogą – w ramach otwartego konkursu – działacze organizacji pozarządowych, a do opracowania szczegółowych koncepcji oraz wykonania prac w przestrzeni miasta zostaną zaproszeni mieszkańcy.
Konkursy dotyczą inicjatyw, w ramach których możliwe będzie wykonanie elementów, instalacji i atrakcyjnych form wizualnych lub przestrzennych poprawiających jakość i funkcjonalność ogólnodostępnej przestrzeni. Katalog działań zgłoszonych do realizacji ramach konkursu powinien jednak uwzględniać odmienną specyfikę każdej z trzech dzielnic objętych konkursem, czyli zachodniej części Witomina-Radiostacji, osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Oksywia. Propozycje powinny także uwzględniać fakt, iż proces rewitalizacji każdej z dzielnic obejmuje szereg zaplanowanych już przedsięwzięć na różnym etapie przygotowań i realizacji – nie powinny z nimi kolidować.
Konkursy na zaprojektowanie i wykonanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną zachodniej części Witomina-Radiostacji, osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Oksywia potrwają do 1 września 2017 roku, a czas na realizację projektów upływa z końcem roku. Całkowita pula środków przewidziana na rok 2017 to 45 tys. zł, a całe zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
O tym, które projekty zostaną wskazane do realizacji, zadecyduje specjalnie powołana przez prezydenta Komisja Oceniająca.