1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Projekt Aurora, czyli sukces gdyńskich naukowców

Młodzi biolodzy, absolwenci gdyńskiej „Trójki” odnieśli kolejny sukces. Projekt Marcina Pitki i Olgi Grudniak pod nazwą „Aurora” oznacza przełom w skutecznej antybiotykoterapii.
Ubiegłoroczni absolwenci gdyńskiej Trójki, którzy obecnie są studentami Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, kontynuują rozpoczęty jeszcze w licealnej klasie biologiczno-chemicznej projekt, mający na celu stworzenie urządzenia diagnostycznego pozwalającego lekarzom pierwszego kontaktu na zastosowanie bardziej skutecznej terapii z wykorzystaniem antybiotyków.
W praktyce oznaczałoby to szybki dobór właściwego antybiotyku, zwalczającego bakterie w organizmie chorego.
Wielkim sukcesem Marcina oraz Olgi było zakwalifikowanie Projektu „Aurora” do udziału w Startupbootcamp Digital Health w Berlinie, który odbył się w lipcu tego roku. Spośród ponad trzech tysięcy startupów do udziału w berlińskim spotkaniu zaproszono tylko dwadzieścia, z których dziesięć, po dogłębnej i wielostronnej analizie, zostało zaproszonych do rozpoczynającej się 4 października 2017 roku w Berlinie 3-miesięcznej współpracy z największymi przedsiębiorstwami z branży medycznej na świecie.
Udział w tym przedsięwzięciu da możliwość rozwijania oraz wdrożenia do produkcji prezentowanych projektów.
W tej wyjątkowej dziesiątce znalazł się także Projekt „Aurora”.
Gratulujemy.