1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Przed XXXIV Sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 30 sierpnia o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną podddane uchwały w sprawach:
– ustanowienia Kwatery Pamięci w Gdyni.
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ul. Hutniczej, Puckiej i Bolesława Krzywoustego,
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Strzelców i Dragonów,
– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,
– przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta – edycja 2017”,
– połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i Administracji Budynków Komunalnych nr 4,
– wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy gen. Józefa Hallera w Gdyni,
– zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego odcinka z użytkowania oraz ustalenia nowego przebiegu tej ulicy,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej,
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 31,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Placu Górnośląskim,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Donimirskiego 17,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Donimirskiego 19,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Podgórnej 5,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Bema 10,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Sienkiewicza,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Miętowej,
– upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia
– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
– utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”,
– ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
– zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 56 w Gdyni z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
– zwolnienia dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
– nadania nazwy ulicy,
– skargi Pana JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– skarg Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
– skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 w Gdyni oraz Stowarzyszenia Gdyńskiego na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 3,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Generała Józefa Hallera (projekt klubu PO)
– przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Gdyni w latach 2018-2020”.
Szczegóły na www.gdynia.pl/bip.