1287 (1087) 2017-08-25 - 2017-08-31

Wykład psychologa

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni zaprasza 5 września w godz. 17.00-18.30 na wykład Małgorzaty Chojnowskiej – psychologa.
Spotkanie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) w ramach realizacji zadania publicznego „Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji miasta.